Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon, sinir sistemi bozukluklarına yol açan hastalıklar veya travmalardan sonra güncel fonksiyonların geri kazanılmasına veya en yüksek düzeyde korunmasına yönelik bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi, kişinin fiziksel, duygusal, sosyal ve işlevsel ihtiyaçlarını karşılamak için birçok farklı uzmanın birlikte çalışmasını gerektirir.

Nörolojik Rehabilitasyonu kapsayan hastalıklar arasında şunlar bulunur:

• Beyin ve omurilik travmaları
• Beyin ve omurilik tümörleri
• Sinir sistemi enfeksiyonları
• Nörolojik hastalıklar (örneğin, multiple skleroz, Parkinson hastalığı, ALS)
• Kafa travmaları
• Beyin ve omurilik damarlarındaki hastalıklar
• Felç inme kısmi felç (hemipleji)

Rehabilitasyon sürecinde, bizler öncelikle kişinin fonksiyonlarını ve ihtiyaçlarını değerlendiririz. Daha sonra, kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz ve bu planı uygulamaya başlarız. Tedavi planı, fizik tedavi, işlevsel eğitim, güncelleştirme terapisi, duygu ve düşünce terapisi gibi farklı tedavi yöntemlerini içerebilir.

Rehabilitasyon süreci, kişinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre değişebilir. Örneğin, bir kişi beyin travması sonucu kaybettiği fonksiyonları geri kazanmak isteyebilirken, başka bir kişi inme sonucu elde ettiği hasarları en aza indirmek isteyebilir. Amacımız, kişinin hayat kalitesini ve işlevselliğini en yüksek düzeyde geri kazandırmaktır. Bu yüzden, rehabilitasyon süreci süreklilik içermektedir ve kişinin ihtiyaçlarının değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayrıca, rehabilitasyon sürecinde kişinin ailesi veya yakın çevresi de aktif olarak yer almalıdır. Bu, kişinin tedaviye daha iyi adapte olmasını ve uzun vadeli sonuçların daha iyi olmasını sağlar. Aile ve yakın çevrenin, kişinin tedaviye nasıl dahil edileceği, tedavi sürecinde nasıl destekleneceği ve rehabilitasyon sonrası hayatta nasıl devam edeceği gibi konularda bilgilendirilmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, nörolojik rehabilitasyon, sinir sistemi bozukluklarına yol açan hastalıklar veya travmalardan sonra kişinin fonksiyonlarını geri kazanmasına veya en yüksek düzeyde korunmasına yönelik bir tedavi yöntemidir. Rehabilitasyon sürecinde, kişiye özel bir tedavi planı oluşturulur ve farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Aynı zamanda kişinin ailesi veya yakın çevresi de aktif olarak yer almalıdır. Amacımız, kişinin hayat kalitesini ve işlevselliğini en yüksek düzeyde geri kazandırmaktır.

WhatsApp Destek